Vedlikeholdere

Grønne og frodige tak - stell og vedlikehold
Et grønt og frodig torvtak kommer ikke helt av seg selv.
Skal torvtaket holde seg fint år etter år, krever det stell og vedlikehold.

Jomfruslettfjell Hytteservice og Synnfjell Hytteservice tilbyr etter avtale:
Nylegging av torvtak på hytter, boder og garasjer
Rehabilitering av tørre/slitne torvtak
Årsavtale inkludert klipping/stell av torvtak vår/sommer/høst

Følgende områder dekkes:
Torpa, Synnfjell, Etnedal, Danebu og også områder rundt Gjøvik og Totenåsen.

Kontakt for befaring:
Jomfruslettfjell Hytteservice:
Mobil: 93 45 47 45
Synnfjell Hytteservice:
Mobil: 98 41 80 52