Ønsker du påminnelser om vedlikehold av Nittedals Taktorv®?

Registrer deg her

Hvorfor velge Nittedals Taktorv®

Nittedals Taktorv® kan brukes på tak med takvinkel opp til 30 grader uten avlastning.

Torvtak som legges med løsmasser/storsekk krever avlastning fra 22-23 grader takvinkel.

En pall Nittedals Taktorv® rekker til 7,5 m² tak og gir ca 200 liter vekstmedium pr. m². Ved bruk av storsekk vil høyden på torvstokken være begrensende for hvor mye vekstmedium man kan legge pr. m². En storsekk (1000 liter) rekker til ca 5 m² tak ved utlegging av ca 200 liter vekstmedium pr. m².

Nittedals Taktorv® er pakket i nettingsekker og vil ikke synke sammen, sige nedover taket eller blåse bort. Dette kan ofte være utfordrende på tak hvor det benyttes løsmasser/storsekk.

Nittedals Taktorv® kan legges hele året. Ved legging av Nittedals Taktorv® med frø senhøstes eller om vinteren vil snøsmelting om våren sørge for god vanntilgang og jevn og rask spiring.

Fraktkostnadene for storsekk er høyere enn for Nittedals Taktorv®. Fraktkostnadene for en storsekk er 25 % høyere enn for en pall Nittedals Taktorv®.
I tillegg dekker en pall Nittedals Taktorv® 7,5 m², mens en storsekk kun dekker ca 5 m².

Ved bruk av Nittedals Taktorv® vil du få et tak av beste kvalitet med tilfredsstillende mengde vekstmedium på hele taket, også på det vindutsatte mønet.
Nittedals Taktorv® med frø produseres med frø innblandet i hele sekken. Dette sikrer god og jevn spiring over hele taket.

For mere informasjon om Nittedals Taktorv®, ta kontakt med oss eller les mer her.