Vedlikehold av Nittedals Taktorv®

Vanning og vedlikehold
Ved legging i vekstsesongen er grundig gjennomfukting rett etter legging nødvendig for å sikre spiring og hindre uttørking og avblåsing.
Bruk fortrinnsvis spreder. Taket holdes fuktig til veksten er etablert.
Etablerte tak vannes i tørkeperioder.
Etablerte tak slås hver høst. Bruk gjerne gresstrimmer. Rak eventuelt vekk noe av gresset.
Om våren gjødsles taket med 10 kg Floralux® Hagegjødsel eller 15 liter Floralux® Naturgjødsel pr. 100 kvadratmeter tak.
Hold taket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet.

Husk nødvendig sikringsutstyr ved arbeid på tak.