Ønsker du påminnelser om vedlikehold av Nittedals Taktorv®?

Registrer deg her

Vedlikehold av Nittedals Taktorv®

Vanning og vedlikehold
Et levende grønt tak krever årlig oppfølging for å sikre et pent tak med lang levetid.

Vedlikeholdsplan Nittedals Taktorv®
Ved legging i vekstsesongen er grundig gjennomfukting rett etter legging nødvendig for å sikre spiring og hindre uttørking og avblåsing.
Bruk fortrinnsvis spreder. Taket holdes fuktig til veksten er etablert.
Etablerte tak vannes i tørkeperioder.
Etablerte tak slås hver høst. Bruk gjerne gresstrimmer. Det kan også være aktuelt med slått i løpet av sommeren
ved kraftig vekst/lengde. Rak eventuelt vekk noe av gresset når det har tørket.
Luk vekk uønskede vekster og ugress så tidlig som mulig på våren/sommeren.

Gjødsling:

Om våren gjødsles taket med 10 kg Floralux® Hagegjødsel eller 15 liter Floralux® Naturgjødsel
pr. 100 kvadratmeter tak (tilsvarende gjødselprodukter kan benyttes).

Hold taket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet.

Husk nødvendig sikringsutstyr ved arbeid på tak.

Vedlikeholdere av Nittedals Taktorv®