Grønn støyskjerming

Gabioner fylt med Nittedals Taktorv®  og hvor det er plantet
blant annet eføy
og sommerblomster.