Ønsker du påminnelser om vedlikehold av Nittedals Taktorv®?

Registrer deg her

Hvordan legge Nittedals Taktorv®

NITTEDALS TAKTORV® og NITTEDALS TAKTORV® med frø kan legges hele året.
Nittedals Taktorv tilpasning møne

Før legging
Takkonstruksjon og tettesjikt må være beregnet for torvtak.
Torvstokk, vindski, vannbord og nødvendige beslag må være montert.

Mengdeberegning
For å beregne riktig mengde NITTEDALS TAKTORV® er det viktig med nøyaktige mål av takflaten. Oppgi også takvinkel og type tettesjikt ved bestilling. Produktet leveres på pall. En pall rekker til 7,5 m2 takflate. For tak brattere enn 30 grader rekker en pall til 7 m2 takflate.

Sikring mot sig
Nittedals Taktorv® er pakket i nettingsekk som sørger for armering av taket.
Ved bruk av sveisemembran som tettesjikt, anbefales fiberduk NG 2 eller tilsvarende fra og med 23 graders takvinkel. På alle tak som er brattere enn 30 grader, skal det monteres avlastningsrammer. Se Bratte tak.

 
Legging
Begynn med å legge sekker på tvers over mønet for å sikre binding av torven på dette kritiske punktet. Deretter legges sekker med langsiden mot torvstokken inn mot vindskien, sekk for sekk opp mot mønet. Sekkene legges og trykkes tett inntil hverandre i alle retninger. Tilpasning mot mønesekkene gjøres ved å snu eller benytte deler av sekker. Fortsett deretter fra torvstokken rekke for rekke, se tegning. Unngå unødig tråkking etter at sekkene er lagt på plass.
Hvis man ikke får lagt sekkene tilstrekkelig tett, kan det bli noen sekker «til overs». Disse benyttes til «fuging» mellom sekker.
Ferdig lagt tak med Nittedals Taktorv® har en tykkelse på ca. 17 cm.


Såing

NITTEDALS TAKTORV® med frø
er tilsatt frø gjennom hele sekken.

Hvis man legger NITTEDALS TAKTORV® med frø innen 3 uker fra produksjonsdato, sløyfes såing.
Hvis man benytter NITTEDALS TAKTORV®, sås det direkte på sekkene etter legging. Frøene vil drysse gjennom sekkenettingen og komme i god kontakt med vekstmediet. Vi anbefaler vår naturfrøblanding, 1 kg frø pr. 60 kvadratmeter tak. Ved sterk vind utsettes såing.
Ikke tråkk unødig på taket før gresset er godt etablert.

Vanning og vedlikehold
Et levende grønt tak krever årlig oppfølging for å sikre et pent tak med lang levetid.

Vedlikeholdsplan Nittedals Taktorv®
Ved legging i vekstsesongen er grundig gjennomfukting rett etter legging nødvendig for å sikre spiring og hindre uttørking og avblåsing.
Bruk fortrinnsvis spreder. Taket holdes fuktig til veksten er etablert.
Etablerte tak vannes i tørkeperioder.
Etablerte tak slås hver høst. Bruk gjerne gresstrimmer. Det kan også være aktuelt med slått i løpet av sommeren
ved kraftig vekst/lengde. Rak eventuelt vekk noe av gresset når det har tørket.
Luk vekk uønskede vekster og ugress så tidlig som mulig på våren/sommeren.

Gjødsling:

Om våren gjødsles taket med 10 kg Floralux® Hagegjødsel eller 15 liter Floralux® Naturgjødsel
pr. 100 kvadratmeter tak (tilsvarende gjødselprodukter kan benyttes).

Hold taket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet.


Husk nødvendig sikringsutstyr ved arbeid på tak.