Ønsker du påminnelser om vedlikehold av Nittedals Taktorv®?

Registrer deg her

Torvtak med tilbehør

 

NITTEDALS TAKTORV® leveres gjennom byggevareforhandlere over hele landet.

NITTEDALS
TAKTORV®
byen fjellet nittedals taktorv er pakket i nettingsekker på ca. 70 x 45 cm.
Tykkelsen er ca. 17 cm.
NITTEDALS TAKTORV®
leveres også med frø.
NITTEDALS TAKTORV® leveres på pall som kan løftes rett på taket.

  • Sikrer jevn og riktig torvtykkelse for et vellykket torvtak.
  • Lett å håndtere.
  • Flyter ikke bort ved oppvanning.
  • Rikelig med luft og næring til planterøttene for rask vekst.
  • Rask å legge ut, ligger stabilt, blåser ikke vekk, såing direkte på sekkene.
  • Kan legges på relativt bratte tak.  Kontakt oss om du er i tvil.
  • Vekten på NITTEDALS TAKTORV® er ca. 130 kg/kvm, vannmettet.

Nittedal Torvindustri A.S leverer også never, torvstokkrok og frø.

Vanning og vedlikehold
Ved legging i vekstsesongen er grundig gjennomfukting rett etter legging nødvendig for å sikre spiring og hindre uttørking og avblåsing.
Bruk fortrinnsvis spreder. Taket holdes fuktig til veksten er etablert.
Etablerte tak vannes i tørkeperioder.
Etablerte tak slås hver høst. Bruk gjerne gresstrimmer. Det kan også være aktuelt med slått i løpet av sommeren ved kraftig vekst/lengde.
Rak eventuelt vekk noe av gresset når det har tørket.
Luk vekk uønskede vekster og ugress så tidlig som mulig på våren/sommeren.
Om våren gjødsles taket med 10 kg Floralux® Hagegjødsel eller 15 liter Floralux® Naturgjødsel pr.100 kvadratmeter tak (tilsvarende gjødselprodukter kan benyttes).
Hold taket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet.

Husk nødvendig sikringsutstyr ved arbeid på tak.

Les Leggeanvisning her
 
 

Never til torvtak
Bjørkenever som pyntekant til torvtak

Neverflak ca. 50 cm x 20-25 cm. Legges med 1-3 cm overlapping.
Neveren må bløtes i minst 24 timer før bruk.
Last ned veiledning for montering av bjørkenever

Torvstokkrok til torvtak
Torvstokkrok monteres på hver taksperre som vist på tegning. Benytt tettemasse mellom krok og tak. Hulldimmensjon mot tak er 9 mm og hulldimmensjon mot torvstokk er 6 mm. Benytt galvaniserte franske treskruer, 8,0 x 6 mm. Husk minimum 48 x 148 mm torvstokk!
Last ned veiledning for montering av torvstokkrok


Frøblanding til torvtak

Naturfrøblanding til tak og terreng.
Frøblanding spesielt tilpasset norske forhold.
Beregnet til torvtak og der det ønskes en naturfrøblanding. 1 kg rekker til ca. 60 m².
Last ned produktbeskrivelse

Bratte tak

Om torvtaket er brattere enn 30° benyttes avlastningsramme. Kontakt oss om du er i tvil.
Last ned veiledning for bratte tak


Finn
forhandler av Nittedals Taktorv®.