Ønsker du påminnelser om vedlikehold av Nittedals Taktorv®?

Registrer deg her

Floralux® Reparasjonsjord

Grunnpris
Beskrivelse

FLORALUX® REPARASJONSJORD
Art. nr. 13163 40 liter
Floralux® Reparasjonsjord består av siktet torv med finfordelings- grad 0-15 mm og sand,
tilsatt rikelig med kalk og NPK-gjødsel med mikronæring.

Brukerveiledning for Floralux® Reparasjonsjord :
Floralux® Reparasjonsjord egner seg godt til toppdressing av plen og reparasjon av torvtak,
samt til anlegging og vedlikehold av golfbaner. Ved å bruke Floralux® Reparasjonsjord til toppdressing
av plen, tilføres rikelig med næring og man unngår at mose får utvikle seg. Om våren bør man fjerne
vissent gress før man raker utover et lag Floralux® Reparasjonsjord. Beregn en 40 l sekk til 10 m².
Floralux® Reparasjonsjord blandet med frø egner seg meget godt til å utbedre frost- og
slitasjeskader. For å få hurtig og god vekst, lønner det seg å blande frøet med jorden før man
dekker skadene. Til å utbedre skader på torvtak anbefaler vi naturfrøblanding, og til plen
sportsfrøblanding.

Varedeklarasjon