Ønsker du påminnelser om vedlikehold av Nittedals Taktorv®?

Registrer deg her

Floralux® Hagejord Torvfri

Grunnpris
Beskrivelse

FLORALUX® HAGEJORD MED NATURGJØDSEL
100 % kompost
Art. nr.  13238 40  liter
Floralux® Hagejord med naturgjødsel
er et blandet jordforbedringsmiddel bestående utelukkende av resirkulerte råvarer.

Hestegjødsel, hageavfall og bark er langtidskompostert og ettermodnet før blanding og pakking. Produktet er meget godt
egnet som jordforbedring på jordtyper med mye sand og/eller leire. Det kan dyrkes direkte i produktet, men det er viktig
å være klar over at jordblandinger uten torv krever tettere oppfølging i forhold til vanning enn torvbaserte dyrkingsmedier.
Særlig gjelder dette ved bruk i potter, kar og kasser.
Produktet anbefales ikke til Rhododendron eller andre surjordsplanter.
Floralux® Hagejord med naturgjødsel kan benyttes til dyrking av pryd- og nyttevekster.
Produktet er siktet, men gode gjenbruksprodukter er avhengig av god kildesortering.

Kan benyttes til økologisk dyrking.

Varedeklarasjon

Klikk her for informasjon om torvfrie produkter