Ønsker du påminnelser om vedlikehold av Nittedals Taktorv®?

Registrer deg her

Floralux® Granulert kalk

Grunnpris
Beskrivelse

FLORALUX® GRANULERT KALK
ART. NR. 11254 15 kg

Floralux® Granulert kalk er velegnet til kalking av beplantninger og plener hvor jorden har lav pH. Riktig kalking og gjødsling hemmer mosevekst i plen. pH i plenjord bør ligge på ca. 6,0.


Brukerveiledning:

Spre kalken ut om våren, gjerne før snøen er helt smeltet og/eller det er god fuktighet i bakken. Om det ikke er tatt jordprøver som viser jordas kalktilstand (pH, surhetsgrad), kan en normalt kalke med 25 kg pr. 100 m². Er det mye mose, bruk inntil 50 kg pr 100 m². Hvis det er tørt når det kalkes bør det vannes godt etterpå. Kalking etter denne veiledningen vil normalt dekke behovet i ca 5 år. Arealer som kalkes bør også følges opp med gjødsling.
Er du i tvil om når og hvordan du skal kalke, spør gartneren på hagesenteret.

Varedeklarasjon

Sikkerhetsdatablad