Floralux® Barkduk

Grunnpris
Beskrivelse

FLORALUX® BARKDUK
Art. nr. 11632 1,1x13,6 m/15m²
Art. nr. 11631 2,00x50,0 m/100²
Floralux® Barkduk hindrer ugress. Den slipper gjennom luft, vann og flytende næring. Floralux® Barkduk holder også på jordvarmen og bevarer fuktigheten i jorden.


Brukerveiledning:
Før man legger ut Floralux® Barkduk, bør det største ugresset fjernes. Ved nyplanting skjærer man et kryss i duken og planter gjennom duken. Der det allerede er planter, kan man skjære kryss i duken og dra små planter gjennom duken. For øvrig må man tilpasse duken rundt plantene. Hvis man skal skjøte barkduken, bør man legge overlapping på ca. 10 cm for å unngå at ugresset trenger opp i skjøten.

Floralux® Dekkbark av ren furu egner seg spesielt godt til å legge over barkduken. Bruk gjerne et 5–10 cm tykt lag.

Varedeklarasjon