Vedlikehold av Nittedals Taktorv®

Vanning og vedlikehold
Grundig gjennomfukting rett etter legging sikrer spiring og hindrer avblåsing. Vann i perioder på 20 minutter med 30-40 minutters mellomrom til torven er gjennomfuktet. Bruk fortrinnsvis spreder. Vanning av nylagt tak er meget viktig. Taket holdes fuktig i spiringsprosessen.

Etablerte tak vannes ved sterk tørke.
Slå gresset hver høst. Bruk gjerne gresstrimmer. Rak eventuelt vekk noe av gresset.
Om våren gjødsles taket med 10 kg Floralux® Hagegjødsel eller 15 liter Floralux® Naturgjødsel pr. 100 kvadramteter tak.
Hold taket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet.

Husk nødvendig sikringsutstyr ved arbeid på tak.

Last ned pdf av Vedlikeholdsplan