Vedlikehold av Nittedals Taktorv®

Vanning og vedlikehold
Ved legging i vekstsesongen er grundig gjennomfukting rett etter legging nødvendig for å sikre spiring og hindre uttørking og avblåsing.
Bruk fortrinnsvis spreder. Taket holdes fuktig til veksten er etablert.
Etablerte tak vannes ved sterk tørke.
Etablerte tak slås hver høst. Bruk gjerne gresstrimmer. Rak eventuelt vekk noe av gresset.
Om våren gjødsles taket med 10 kg Floralux® Hagegjødsel eller 15 liter Floralux® Naturgjødsel pr. 100 kvadratmeter tak.
Hold taket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet.

Husk nødvendig sikringsutstyr ved arbeid på tak.