Torvtak med tilbehør

NITTEDALS TAKTORV® leveres gjennom byggevareforhandlere over hele landet.

TORVTAK - NITTEDALS
TAKTORV®
byen fjellet nittedals taktorv er pakket i nettingsekker på ca. 70 x 45 cm.
Tykkelsen er ca. 17 cm.
NITTEDALS TAKTORV®
leveres også med frø.
NITTEDALS TAKTORV® leveres på pall som kan løftes rett på taket.
NITTEDALS TAKTORV® veier ca. 17 kg.

  • Sikrer jevn og riktig torvtykkelse for et vellykket torvtak.
  • Lett å håndtere.
  • Flyter ikke bort ved oppvanning.
  • Rikelig med luft og næring til planterøttene for rask vekst.
  • Rask å legge ut, ligger stabilt, blåser ikke vekk, såing direkte på sekkene.
  • Kan legges på relativt bratte tak. (Kontakt oss om du er i tvil.)
  • Vekten på NITTEDALS TAKTORV® er ca. 130 kg/kvm.

fellesbilde_nittedals_taktorvNittedal Torvindustri A.S leverer også never, torvstokkrok og frø.

Vanning og vedlikehold
Grundig gjennomfukting rett etter legging sikrer spiring og hindrer avblåsing. Vann i perioder på 20 minutter med 30-40 minutters mellomrom til torven er gjennomfuktet. Bruk fortrinnsvis spreder. Vanning av nylagt tak er meget viktig. Taket holdes fuktig i spiringsprosessen.
Etablerte tak vannes ved sterk tørke.
Slå gresset hver høst. Bruk gjerne gresstrimmer. Rak eventuelt vekk noe av gresset.
Om våren gjødsles taket med 10 kg Floralux® Hagegjødsel eller 15 liter Floralux® Naturgjødsel pr. 100 kvadramteter tak.
Hold taket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet.
Husk nødvendig sikringsutstyr ved arbeid på tak. 

Last ned Vedlikeholdsplan

Never til torvtak
Bjørkenever som pyntekant til torvtak

Neverflak ca. 50 cm x 20-25 cm. Legges med 1-3 cm overlapping.
Neveren må bløtes i minst 24 timer før bruk.  Last ned veiledning for montering av bjørkenever

Torvstokkrok til torvtak
Torvstokkrok monteres på hver taksperre som vist på tegning. Benytt tettemasse mellom krok og tak. Hulldimmensjon mot tak er 9 mm og hulldimmensjon mot torvstokk er 6 mm. Benytt galvaniserte franske treskruer, 8,0 x 6 mm. Husk minimum 48 x 148 mm torvstokk!
Last ned veiledning for montering av torvstokkrok


Frøblanding til torvtak

Naturfrøblanding til tak og terreng
Frøblanding spesielt tilpasset norske forhold.
Beregnet til torvtak og der det ønskes en naturfrøblanding. 1 kg rekker til ca. 60 m².
Last ned produktbeskrivelse

Bratte tak

Om torvtaket er brattere enn 30° benyttes avlastningsramme. Kontakt oss om du er i tvil.
Last ned veiledning for bratte tak


Kontakt oss eller velg Våre forhandlere for å finne forhandler av Nittedals Taktorv®