Torvtak med tilbehør

TORVTAK - NITTEDALS TAKTORV®byen fjellet nittedals taktorv er pakket i nettingsekker på ca. 70 x 45 cm.
Tykkelsen er ca. 17 cm.
NITTEDALS TAKTORV® leveres gjennom byggevareforhandlere over hele landet.

NITTEDALS TAKTORV®
leveres også med frø.
NITTEDALS TAKTORV® leveres på pall som kan løftes rett på taket.
NITTEDALS TAKTORV® veier ca. 17 kg og kan derfor også enkelt håndteres uten løfteutstyr.

  • Sikrer jevn og riktig torvtykkelse for et vellykket torvtak.
  • Lett å håndtere, veier ca. 17 kg per sekk.
  • Flyter ikke bort ved oppvanning.
  • Rikelig med luft og næring til planterøttene for rask vekst.
  • Rask å legge ut, ligger stabilt, blåser ikke vekk, såing direkte på sekkene.
  • Kan legges på relativt bratte tak. (Kontakt oss om du er i tvil.)
  • Vekten på NITTEDALS TAKTORV® er ca. 130 kg/kvm.

fellesbilde_nittedals_taktorv

Hvordan legge torvtak Nittedals Taktorv®
NITTEDALS TAKTORV® kan legges hele året.
Bruk torvstokk med dimensjon 48 x 148 mm. Torvstokkrokene festes i taket med galvaniserte
treskruer, 8,0 x 60 mm. Krokene monteres med maks senteravstand 600 mm.
Det beregnes 3,2 sekker pr. kvadratmeter tak. Dette inkluderer nok torv til utjevning og overdekking.
Hvis taket er brattere enn 30 grader og det benyttes avlastningsramme, skal det beregnes 3,4 sekker pr. kvadratmeter tak.
NB! Benyttes det sveist membran som tettesjikt, må det ved 25 graders takvinkel og opp benyttes fiberduk NG 2 eller tilsvarende som sikring mellom membran og Nittedals Taktorv®.
Begynn med å legge Nittedals Taktorv® på tvers over mønet for å sikre binding av torven på dette kritiske punktet. Deretter legges Nittedals Taktorv® med langsiden mot torvstokk tett i tett langs vindskien opp til mønet. Fortsett deretter fra torvstokken rekke for rekke. Se tegning. Tilpasning til mønesekken kan gjøres ved å snu siste sekk eller benytte halve sekker. Det er nå klart til såing direkte på sekken. Vi anbefaler vår naturfrøblanding, som består av tørketålige gressarter. Bruk 2 kg frø pr. 100 kvadratmeter tak. Etter at taket er sådd brukes innholdet i resterende sekker til utjevning og overdekking.
Benytter man Nittedals Taktorv® med frø innen 4 uker fra produksjonsdato, sløyfes såing.
Til slutt må det sørges for grundig gjennomfukting for å sikre spiringen. Vann i perioder på 20 minutter med 30-40 minutters mellomrom til torven er gjennomfuktet. Bruk fortrinnsvis spreder. Vanning av nylagte torvtak er meget viktig. Sørg for å holde torvtaket fuktig i spiringsprosessen.
I Nittedals Taktorv® med frø er det frø gjennom hele sekken. Hvis overdekkingen skulle blåse av vil frøene i sekkene likevel spire og sluttresultatet blir bra.
Nittedals Taktorv® kan legges hele året.
Ikke tråkk på taket før gresset er godt etablert.
Nittedal Torvindustri A.S leverer også never, torvstokkrok og frø. Last ned Leggeanvisning for NITTEDALS TAKTORV®


Vedlikehold av torvtak
Vedlikeholdsplan for NITTEDALS TAKTORV®
NITTEDALS TAKTORV® er tilsatt gjødsel og kalk. Vanning av nylagte tak er meget viktig. Sørg for å holde taket fuktig i spiringsprosessen. Vann gresset ved sterk tørke. Slå gresset (til ca. 15-20 cm) hver høst før snøen kommer. Bruk gjerne gresstrimmer, la gresset bli liggende på taket. Påfølgende vår gjødsles torvtaket med 10 kg Floralux® Hagegjødsel eller 16 liter Floralux® Naturgjødsel pr. 100 kvadratmeter torvtak. Rak vekk overflødig gress hvis nødvendig. Dette må gjøres hvert år. Hold torvtaket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet.
Last ned Vedlikeholdsplan


Never til torvtak

Bjørkenever som pyntekant til torvtak

Neverflak ca. 50 cm x 20-25 cm. Legges med 1-3 cm overlapping.
Neveren må bløtes i minst 24 timer før bruk.  Last ned veiledning for montering av bjørkenever

Torvstokkrok til torvtak
Torvstokkrok monteres på hver taksperre som vist på tegning. Benytt tettemasse mellom krok og tak. Hulldimmensjon mot tak er 9 mm og hulldimmensjon mot torvstokk er 6 mm. Benytt galvaniserte franske treskruer. Husk minimum 48 x 148 mm torvstokk!
Last ned veiledning for montering av torvstokkrok


Frøblanding til torvtak

Naturfrøblanding til tak og terreng
Frøblanding spesielt tilpasset norske forhold.
Beregnet til torvtak og der det ønskes en naturfrøblanding. 1 kg rekker til ca. 60 m².
Last ned produktbeskrivelse

Bratte tak

Om torvtaket er brattere enn 30° benyttes avlastningsramme. Kontakt oss om du er i tvil.
Last ned veiledning for bratte tak


Kontakt oss eller velg Våre forhandlere for å finne forhandler av Nittedals Taktorv®

.