Støyskjerming
Gabioner fylt med Nittedals Taktorv®
Schweigaardsgate i Oslo.
Her er det blant annet plantet Eføy i Nittedals Taktorv®.

Gabionene leveres av Lauritsen Gjerdefabrikk AS.
Klikk her for vise deres nettsted/butikk.