Støyskjerm med Nittedals Taktorv® i gabioner
Bildene er fra bygging av en støyskjerm i Schweigaardsgate i Oslo.
Her er det plantet Eføy i Nittedals Taktorv®.

Gabionene leveres av Lauritsen Gjerdefabrikk AS.
Klikk her for vise deres nettsted/butikk.

Grønn støyskjerming Nittedals Taktorv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nittedals Taktorv i gabioner oslo1