Hvorfor velge Nittedals Taktorv®

Nittedals Taktorv® kan brukes på tak med takvinkel opp til 30 grader uten avlastning.

Torvtak som legges med løsmasser/storsekk krever avlastning fra 22-23 grader takvinkel.

En pall Nittedals Taktorv® rekker til 7,5 m2 tak og gir ca 200 liter vekstmedium pr. m2. Ved bruk av storsekk vil høyden på torvstokken være begrensende for hvor mye vekstmedium man kan legge pr. m2. En storsekk (1000 liter) rekker til ca 5 m2 tak ved utlegging av ca 200 liter vekstmedium pr. m2.

Nittedals Taktorv® er pakket i nettingsekker og vil ikke synke sammen, sige nedover taket eller blåse bort. Dette kan ofte være utfordrende på tak hvor det benyttes løsmasser/storsekk.

Nittedals Taktorv® kan legges hele året. Ved legging av Nittedals Taktorv® med frø senhøstes eller om vinteren vil snøsmelting om våren sørge for god vanntilgang og jevn og rask spiring.

 

Fraktkostnadene for storsekk er høyere enn for Nittedals Taktorv®. Fraktkostnadene for en storsekk er 25 % høyere enn for en pall Nittedals Taktorv®. I tillegg dekker en pall Nittedals Taktorv® 7,5 m2, mens en storsekk kun dekker ca 5 m2.

 

Nittedals Taktorv® leveres med garanti. Forutsetningen er at våre instruksjoner for legging og vedlikehold følges. Ved bruk av torv i storsekk kan vi ikke garantere resultatet i forhold til sig, avrenning og avblåsing. Ved bruk av Nittedals Taktorv® vil du få et tak av beste kvalitet med tilfredsstillende mengde vekstmedium på hele taket, også på det vindutsatte mønet.

Nittedals Taktorv® med frø produseres med frø innblandet i hele sekken. Dette sikrer god og jevn spiring over hele taket selv om enkelte frø kan blåse av i sterk vind.

 

For mere informasjon om Nittedals Taktorv®, ta kontakt med oss eller les mer her.

.