Hvordan legge Nittedals Taktorv®

NITTEDALS TAKTORV® og NITTEDALS TAKTORV® med frø kan legges hele året.

Før legging
Takkonstruksjon og tettesjikt må være beregnet for torvtak.
Torvstokk, vindski, vannbord og nødvendige beslag må være montert.

Mengdeberegning
Det beregnes 3,2 sekker pr. kvadratmeter tak. Dette inkluderer torv til utjevning. For tak brattere enn 30 grader beregnes 3,4 sekker pr. kvadratmeter tak.

Sikring mot sig
Ved bruk av sveisemembran som tettesjikt, anbefales fiberduk NG 2 eller tilsvarende fra og med 23 graders takvinkel. På tak som er bratter enn 30 grader, skal det benyttes avlastningsrammer.

Legging
Begynn med å legge sekkene på tvers over mønet for å sikrie binding av torven på dette kritiske punktet. Deretter legges sekkene med langsiden mot torvstokken inn mot vindskien, sekk for sekk opp mot mønet. Tilpasning mot mønesekkene gjøres ved å snu eller benytte deler av sekker. Fortsett deretter fra torvstokken rekke for rekke, se tegning.  Unngå unødig tråkking på sekkene etter at sekkene er lagt på plass.

Såing
Det sås direkte på sekkene etter legging. Vi anbefaler vår naturfrøblanding, 2 kg frø pr. 100 kvadratmeter tak. Etter at taket er sådd, brukes innholdet i resterende sekker til utjevning. Ved sterk vind utsettes såing og utjevning.
Hvis man legger NITTEDALS TAKTORV® med frø innen 4 uker fra produksjonsdato, sløyfes såing.
Innholdet i resterende sekker brukes til utjevning. Ved sterk vind anbefales å sløyfe utjevning.
NITTEDALS TAKTORV® med frø er tilsatt frø gjennom hele sekken. Hvis noe torv skulle blåse av, vil frøene i sekkene likevel spire, og sluttresultatet blir bra.
Ikke tråkk unødig på taket før gresset er godt etablert.

Vanning og vedlikehold
Grundig gjennomfukting rett etter legging sikrer spiring og hindrer avblåsing. Vann i perioder på 20 minutter med 30-40 minutters mellomrom til torven er gjennomfuktet. Bruk fortrinnsvis spreder. Vanning av nylagt tak er meget viktig. Taket holdes fuktig i spiringsprosessen.
Etablerte tak vannes ved sterk tørke.
Slå gresset hver høst. Bruk gjerne gresstrimmer. Rak eventuelt vekk noe av gresset.
Om våren gjødsles taket med 10 kg Floralux® Hagegjødsel eller 15 liter Floralux® Naturgjødsel pr. 100 kvadramteter tak.
Hold taket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet.

Husk nødvendig sikringsutstyr ved arbeid på tak.

Last ned pdf Leggeanvisning for NITTEDALS TAKTORV®