Hvordan legge torvtak Nittedals Taktorv®

Hvordan legge torvtak
NITTEDALS TAKTORV®
kan legges hele året.
Bruk torvstokk med dimensjon 48 x 148 mm. Torvstokkrokene festes i taket med galvaniserte treskruer, 8,0 x 60 mm.
Krokene monteres med senteravstand 600 mm.
Det beregnes 3,2 sekker pr. kvadratmeter tak. Dette inkluderer nok torv til utjevning og overdekking.
Hvis taket er brattere enn 30 grader og det benyttes avlastningsramme, skal det beregnes 3,4 sekker pr. kvadratmeter tak.
NB! Benyttes det sveist membran som tettesjikt, må det ved 25 graders takvinkel og brattere benyttes fiberduk NG 2 eller tilsvarende som sikring mellom membran og Nittedals Taktorv®.
Begynn med å legge Nittedals Taktorv® på tvers over mønet for å sikre binding av torven på dette kritiske punktet. Deretter legges Nittedals Taktorv® med langsiden mot torvstokk tett i tett langs vindskien opp til mønet. Fortsett deretter fra torvstokken rekke for rekke. Se tegning. Tilpasning til mønesekken kan gjøres ved å snu siste sekk eller benytte halve sekker. Det er nå klart til såing direkte på sekken. Vi anbefaler vår naturfrøblanding, som består av tørketålige gressarter. Bruk 2 kg frø pr. 100 kvadratmeter tak. Etter at taket er sådd brukes innholdet i resterende sekker til utjevning og overdekking.
Benytter man Nittedals Taktorv® med frø innen 4 uker fra produksjonsdato, sløyfes såing.
Til slutt må det sørges for grundig gjennomfukting for å sikre spiringen. Vann i perioder på 20 minutter med 30-40 minutters mellomrom til torven er gjennomfuktet. Bruk fortrinnsvis spreder. Vanning av nylagte torvtak er meget viktig. Sørg for å holde torvtaket fuktig i spiringsprosessen.
I Nittedals Taktorv® med frø er det frø gjennom hele sekken. Hvis overdekkingen skulle blåse av vil frøene i sekkene likevel spire og sluttresultatet blir bra.
Nittedals Taktorv® kan legges hele året.
Ikke tråkk på taket før gresset er godt etablert.
Nittedal Torvindustri A.S leverer også never, torvstokkrok og frø.

Vedlikeholdsplan for NITTEDALS TAKTORV®
NITTEDALS TAKTORV® er tilsatt gjødsel og kalk. Vanning av nylagte tak er meget viktig. Sørg for å holde taket fuktig i spiringsprosessen.
Vann torvtaket ved sterk tørke. Slå gresset (til ca. 15-20 cm) hver høst før snøen kommer. Bruk gjerne gresstrimmer, la gresset bli liggende på taket. Påfølgende vår gjødsles torvtaket med 10 kg Floralux® Hagegjødsel eller 16 liter Floralux® Naturgjødsel pr. 100 kvadratmeter torvtak. Rak vekk overflødig gress hvis nødvendig. Dette må gjøres hvert år. Hold torvtaket fritt for busker og trær for å unngå at kraftige røtter skader tettesjiktet.


Last ned pdf Leggeanvisning for NITTEDALS TAKTORV®

.