Floralux® Barkduk Ekstra tykk

Grunnpris
Beskrivelse

FLORALUX® BARKDUK EKSTRA TYKK
Art. nr. 11635 1,65x30,3 m/50m²

Floralux® Barkduk Ekstra tykk hindrer ugress. Den slipper gjennom luft, vann og flytende næring. Den egner seg spesielt godt under bark, grus, belegningsstein, heller og lignende. Floralux® Barkduk Ekstra tykk holder også på jordvarmen og bevarer fuktigheten i jorden.

Brukerveiledning:
Før man legger ut Floralux® Barkduk Ekstra tykk, bør det største ugresset fjernes. Ved nyplanting skjærer man et kryss i duken og planter gjennom duken. Der det allerede er planter, kan man skjære kryss i duken og dra små planter gjennom duken. For øvrig må man tilpasse duken rundt plantene. Hvis man skal skjøte barkduken, bør man legge overlapping på ca. 10 cm for å unngå at ugresset trenger opp i skjøten. Floralux® Dekkbark Furu egner seg spesielt godt til å legge over barkduken. Bruk gjerne et 10-15 cm tykt lag.


Varedeklarasjon