Floralux® Staudejord

Grunnpris
Beskrivelse

FLORALUX® STAUDEJORD
Art. nr. 13157 50 liter
Floralux® Staudejord er en jordblanding spesielt tilpasset flerårige planter. Blandingen av
sphagnumtorv og ulike biokomposter sikrer et luftig miljø for plantene.

Floralux® Staudejord er i tillegg tilsatt kalk, pelletert hønsegjødsel og NPK-gjødsel med
mikronæring for å sikre staudene rikelig med næringsstoffer som frigis gjennom hele vekstsesongen.

Brukerveiledning:
Når man anlegger staudebed, er det viktig å hindre rotugress. Dette kan gjøres på en god måte ved å
fjerne endel av den eksisterende jordmassen. Legg så på Floralux® Barkduk og fyll opp bedet med
Floralux® Staudejord. Dybden i bedet tilpasses planterøttenes behov, minimum 20 cm.
Ved planting trykkes jorden inntil stauden så den står stødig. Fyll etter med løs jord. Deretter vannes det godt.

Varedeklarasjon